Základní údaje

ZAČÁTEK: 1. 4. 2022

KONEC: 31. 3. 2024

DOBA TRVÁNÍ: 2 roky

FINANČNÍ PODPORA: Program Active Citizens Fund, prostřednictvím Nadace OSF, financovaný z Fondů EHP a Norska

CELKOVÝ ROZPOČET: 2 190 114 Kč

VÝŠE GRANTU: 2 050 000 Kč

WEBOVÉ STRÁNKY DONORA: www.activecitizensfund.cz


Náplň projektu

Projekt Aktivně po stopách velkých šelem podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
Cílem projektu je aktivně sdílet aktuální a vědecky ověřené informace o velkých šelmách v naší přírodě a to mezi různé skupiny: od stávajících mapovatelů, po širokou veřejnost. Projekt rovněž umožní veřejnosti zapojit se prostřednictvím dobrovolnictví do monitoringu a ochrany této skupiny živočichů. Tím navazuje na dlouhodobou dobrovolnickou aktivitu tzv. občanské vědy Hnutí DUHA Šelmy - Vlčí a Rysí hlídky.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants


Řešený problém a jeho příčiny

Velké šelmy patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a to jak českou, tak evropskou legislativou. Česká legislativa je řadí mezi kriticky (vlk, medvěd) resp. silně ohrožené druhy (rys). Naší dlouhodobou vizí je usnadnění návratu velkých šelem do české krajiny a snížení možného konfliktu v soužití těchto vzácných druhů s člověkem, a tím i možných rizik jejich ohrožení. Pro všechny druhy velkých šelem představuje největší ohrožení negativní názor části veřejnosti na jejich existenci v naší přírodě, který vede k nižší akceptaci těchto druhů a potažmo i pytláctví. V oblastech novodobého výskytu (především v případě vlků) často panují obavy některých lidí z těchto predátorů, podněcované nepravdivými či zavádějícími informacemi, záměrně v lidech vyvolávající strach a způsobujících nejistotu při pobytu v přírodě. Pověry či nepodložená tvrzení výrazně negativně ovlivňují také postoj místní veřejnosti.


Cíle projektu

Cílem projektu je zvyšovat povědomí široké veřejnosti o velkých šelmách žijících v české krajině - vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého. Chceme co nejširší skupině obyvatel zprostředkovat objektivní a vědecky ověřená fakta o životě a výskytu těchto druhů, s následnou možností aktivního zapojení do jejich ochrany a monitoringu. Pochopení těchto zvířat, jejich role v přírodě a vyvážené informace mezi veřejností povedou k lepšímu soužití lidí a velkých šelem, k větší míře ochrany těchto ohrožených živočichů i jejich biotopů. 


Aktivity projektu

Mezi aktivity projektu patří široká škála osvětové činnosti, na které spolupracujeme s naším partnerem - Sedmou generací. Sedmá generace se věnuje především žurnalistické práci a v průběhu projektu vytváří články, reportáže a rozhovory, týkající se velkých šelem, jejich ekologie, biologie, roli v ekosystému, společenskému vnímání těchto druhů apod. 

Vznikne také první šelmí podcast, který bude témata rozebírat v rozhlasových rozhovorech se zajímavými osobnostmi, do jejichž života šelmy nějakým způsobem vstupují a bude přinášet pravidelné novinky, podobně jako již fungující pravidelný e-zpravodaj o velkých šelmách, jehož vydávání je také jednou z aktivit projektu. Navíc autoři z Hnutí DUHA připraví novou publikaci věnující se vyvracení nejběžnějších pověr, týkajících se velkých šelem.

Kromě toho se ale projekt zaměří také na další budování dobrovolnické základny, která se podílí na praktické ochraně a monitoringu šelem v terénu formou Vlčích a Rysích hlídek a jejich terénních kurzů. Občanská společnost se tím přímo podílí na pochopení života vrcholových predátorů, jejich ochraně a předávní těchto informací a zážitků dál přímo v regionech.


Partner projektu

Kromě nás je partnerem projektu také dvouměsíčník Sedmá generace, který se podílí především tvorbou článků a podcastu.