Program na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA začne už za dva týdny 22. monitorovací sezónu. Tu otevře krušnohorský Seminář pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek, který se již tradičně uskuteční ve Vejprtech od pátku 1. října. Tzv. Vlčí a Rysí hlídky, jejichž součástí se noví dobrovolníci stanou, pomáhají v Česku chránit a mapovat výskyt vlků, rysů a medvědů. Jejich aktivity zahrnují především terénní monitoring a z něj vycházející výzkum těchto chráněných druhů od Beskyd a Jeseníků, přes střední, severní a západní Čechy až po Šumavu a Pošumaví. Svým rozsahem se tak jedná o jednu z nejrozšířenějších aktivit tzv. „občanské vědy” u nás. 

 

 

K velkým šelmám přibyl dobrovolníkům hlídek také monitoring kočky divoké

V minulém roce zasahovalo na naše území 22 vlčích teritorií. Právě ty pomáhají mapovat dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek. Zároveň se zapojují i do monitoringu rysa ostrovida jak v jeho původní populaci v Beskydech a v Javorníkách, tak v reintrodukované populaci na Šumavě a v Pošumaví. Na moravsko-slovenském pomezí pomáhají dobrovolníci i s monitoringem výskytu medvěda hnědého. Nově se ale hlídky zapojují taky do mapování menší chráněné šelmy - kočky divoké.

Vlčí a Rysí hlídky monitorují chráněné šelmy jako jsou vlci, rysi, medvědi i kočka divoká; zdroj: Petr Mikšíček

Vlčí a Rysí hlídky monitorují chráněné šelmy, jako jsou vlci, rysi, medvědi i kočka divoká. Na fotce je zdokumentovaná vlčí stopní dráha v Krušných horách; zdroj: Petr Mikšíček

 


Na výsledky Vlčích a Rysích hlídek navazuje výzkum prestižních institucí

Výzkum takto velkých savců je časově a kapacitně náročný. Šelmy využívají ke svému životu rozlehlá teritoria a dokáží se v krátkém čase přemístit na velké vzdálenosti. Státy Evropské unie mají povinnost monitorovat populace těchto chráněných zvířat na základě takzvané Směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Právě pro náročnost sběru dostatečného množství dat zapojuje Hnutí DUHA Olomouc do terénního monitoringu stovky dobrovolných mapovatelů. Jejich zjištění, nálezy a získané vzorky následně zkoumají vědecké instituce od univerzit až po Akademii věd. Dobrovolníci pomáhají sběrem trusu, moči či srsti velkých šelem zjišťovat informace o jejich genetickém původu či potravních návycích. Nálezy stop pomáhají ochraně těchto druhů - odhalují prostorové nároky zvířat, způsob využívání krajiny a kořisti i nároky na ochranu citlivých klidových území, které šelmy potřebují pro rozmnožování a výchovu mláďat. 

 

Nález kořisti, Krušné hory; zdroj: Kristýna Čermáková

Nález vlčí kořisti v Krušných horách; zdroj: Kristýna Čermáková

 

 
V Krušných horách se vlci usazují už pět let, letošní sezóna Vlčích a Rysích hlídek začne právě tady

Letošní sezónu zahájí úvodní seminář v Krušných horách. Ten bude probíhat celý víkend od pátku 1. října v horské obci Vejprty. Noví zájemci se od zkušených lektorů dozví základní informace o biologii a ekologii vlků, kteří se v Krušných horách znovu usazují od roku 2016. Součástí semináře ale budou také přednášky o životě rysů, významu velkých šelem v lesním ekosystému, o myslivosti nebo dosavadních výsledcích výzkumu šelem v Česku a v Evropě. Podstatnou součástí školení je sobotní celodenní ukázka terénního stopování divokých zvířat přímo ve vlčím teritoriu. Školení pro nové dobrovolníky letos mimo jiné podpořil také Karlovarský kraj.

 

Vlčí hlídky v Krušných horách; zdroj: Petr MikšíčekVlčí hlídky v Krušných horách; zdroj: Petr Mikšíček

 


Štěpánka Kadlecová koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, uvedla:

„Letošní rok nám aktivní monitoring v oblasti Krušných hor komplikovalo hned několik věcí: covidová situace, přírůstek do rodiny a především problém s pravidelným odcizováním fotopastí. Přesto všechno víme, že se vlci aktivně pohybují po celých Krušných horách v počtech cca 12 jedinců, kteří však nepatří k jedné smečce. Cílem letošní zimní sezóny proto bude zjistit přesnější rozmístění a rozdělení krušnohorské vlčí populace, což bez aktivních dobrovolníků půjde jen těžce. Zájemci o seminář pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek se mohou těšit nejen na inspirativní víkend strávený v přírodě a na naší krušnohorské základně, ale třeba i na exkurzi u největšího místního chovatele ovcí.”Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek, řekla:

„Široká síť dobrovolníků, pokrývající téměř celou Českou republiku, se kromě samotného sběru a evidence dat o velkých šelmách a dalších chráněných druzích zaměřuje i na sledování možné nelegální činnosti v přírodě (např. vyvážení odpadu, kladení živočišných  návnad) a podílí se na osvětě prostřednictvím infostánků na veřejných regionálních akcích.  Zájem dobrovolníků je každým rokem velký, což potvrzuje i fakt, že už v tuto chvíli máme u některých seminářů naplněnou kapacitu a je možné se na ně přihlásit pouze jako náhradník.”   


Kontakty:

Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, stepanka.kadlecova@hnutiduha.cz, 608 983 426

Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek, barbora.cerna@hnutiduha.cz, 778 969 368


Poznámky:

Seminářů pro nové dobrovolníky se letos uskuteční celkem pět v různých oblastech ČR:

 

Podpořil:

Logo_Karlovarský kraj