ZÁKLADNÍ ÚDAJE, NÁPLŇ A CÍLE PROJEKTU:

ZAČÁTEK: 1. 7. 2020

KONEC: 31. 12. 2022

NÁPLŇ: Projekt SaveGREEN se zabývá kritickým tématem ekologických koridorů v Karpatech a v dalších pohořích Podunají. Byl zahájen letos v červenci a potrvá do prosince roku 2022.

V současné době jsou migrační koridory ohroženy nedostatečně promyšleným plánováním ekonomického rozvoje ve zmíněných regionech. Dopravní infrastruktura, rozvoj měst, intenzivní zemědělství a postupy v lesohospodářské a vodohospodářské správě často narušují migrační koridory a způsobují úmrtí na silnicích i sníženou reprodukční úspěšnost klíčových druhů divokých zvířat. Tím zároveň snižují životaschopnost různých přírodních ekosystémů, na jejichž funkčnosti jsme všichni závislí.

CÍLE: Proto v návaznosti na klíčové výsledky předešlých projektů v rámci programu Interreg DTP, jako byly TRANSGREEN, ConnectGREEN a HARMON, bude projekt SaveGREEN identifikovat, shromažďovat a prosazovat nejlepší řešení pro ochranu migračních koridorů. Projektové aktivity zahrnují také monitoring dopadů zavedených zmírňujích opatření fragmentace krajiny. Díky tomu, na základě práce na jednotném plánování, projekt pomůže čerpat vhodná doporučení pro následná opatření a politiku ekologického rozvoje infrastruktury.

 

Pilotní oblasti:

Partneři projektu:

  • Rakousko: Environment Agency Austria
  • Bulharsko: Black Sea NGO Network; Bulgarian Biodiversity Foundation
  • Česká republika: Hnutí DUHA Olomouc (Friends of the Earth); Centrum dopravního výzkumu
  • Maďarsko: CEEweb pro biologickou rozmanitost; Univerzita Szenta Istvana
  • Rumunsko: Zarand Association; EPC Environmental Consulting Ltd.; WWF Rumunsko
  • Slovensko: WWF Slovensko; SPECTRA – Centrum excelence Evropské unie při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě

 

Oficiální webové stránky projektu:

 

Finanční podpora:

Projekt SaveGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Zodpovědný Dunajský region v oblasti kultury a životního prostředí – specifický cíl: Podpora obnovy a správy ekologických koridorů.