Kutal M. & Váňa M., 2010: Validace nálezových dat velkých šelem v Beskydech: je monitoring důvěryhodný?, In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 137

Kutal M., 2010: Vliv a význam velkýcgh šelem: II. Kondice kořisti a biodiverzita – jsou velké šelmy přínosem pro druhovou rozmanitost?, Svět myslivosti 11 (1): 8-11

Zunna A., Ozolins J., 2009: Food habits of the wolf Canis lupus in Latvia based on stomach analyses, Estonian Journal of Ecology

Kutal M., 2009: Poznatky o využívání zelených mostů velkými savci v Evropě, In: Kolektiv autorů: Sborník z konference Ekodukty – umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků? ECON Publishing, Brno: 23-27

Miha Krofel, Ivan Kos, 2009: Recording the Eurasian lynx (Lynx lynx) vocalization sequences on Snežnik plateau, Slovenia, Natura Sloveniae (11): 71-72

Kutal M. & Praus L., 2009: The neighbour wolf: Conservation of large carnivores in the Beskysy Mts., Czech Republic, In: Book of abstracts: 2nd European Congress of Conservation Biology. Czech University of life Sciences, Prague: 187

Kutal M., 2009: Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost - jak moc regulují velké šelmy svou hlavní kořist?, Svět myslivosti 10 (12): 12

Kutal M. & Bláha J., 2008: A public awareness campaign as part of a management plan for large carnivores in the Czech Republic, current conservation activities and problems, In Kutal M. & Rigg R. (eds.): Perspectives of wolves in Central Europe: Proceedings from the conference held on 9th April 2008 in Malenovice, Beskydy Mts., CzechRepublic. Hnuti DUHA Olomouc, Olomouc, CD-ROM

Kutal M., 2008: Co obnáší ochrana velkých šelem?, Veronica 12 (1): 19-20

Kutal M., 2008: Monitoring velkých šelem v Beskydech: návrh nové metodiky validace získávaných dat., Výzkum v ochraně přírody: Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci: 75

Kutal M., 2008: Perspektivy vlka ve střední Evropě, Živa 56 (3)

Kutal M., 2008: Reakce J. Šilhu: Ochrana velkých šelem není fanatická, www.ageris.cz

Dana Bartošová, 2008: Současný výskyt velkých šelem v Beskydech, Časopis Veronica 22 (1): 12-15

Bojda M. & Kutal M., 2008: Velké šelmy na Valašsku – budou opravdu trvalou součástí zdejší přírody?, Valašsko – Vlastivědná revue (21): 25-28

Schmidt K. (in press), 2007: Behavioural and spatial adaptation of the Eurasian lynx to a decline in prey availability, Acta Theriologica 53