J. Bisi, S. Kurki, M. Svensberg, T. Liukkonen, 2007: Human dimensions of wolf (Canis lupus) conflicts in Finland, European Journal of Wildlife Research (53): 304-314

P. Sunde, K. Overskaug, T. Kvam, 1999: Intraguild predation of lynxes on foxes: Evidence of interference competition?, Ecography

Bartošová, D., 2005: Jak se daří šelmám v CHKO Beskydy, Veronica 19 (2): 5-10

Koubek P., 2007: Jeřábek lesní – zapomenutý druh lovné zvěře, Svět myslivosti 8 (4): 10–12

Hošek E., 1976: Ještě o vlku na Moravě a ve Slezsku, Acta musei Silesiae, Ser. A (25): 1–10.

Jedrzejewski W., et al., 2002: Kill Rates and Predation by Wolves on Ungulate Populations in Bialowieza Primeval Forest, Ecology

Jędrzejewski W. & Jędrzejewska B., 2005: Large carnivores and ungulates in European temperate forest ecosystems: bottom up and top down control, In: Ray C., Redford K. H., Steneck R. S. & Berger J., 2005: Large carnivores and the conservation of biodiverzity. Island Press, Washington D.C., USA, 526 pp.: 230–246

Reiter A., 1996: Lynx (Lynx lynx) in Podyjí National Park, Acta Sc. Nat. Brno 30 (3): 51–57

Červený J. & Bufka L., 1996: Lynx (Lynx lynx) in south-western Bohemia, Acta Sc. Nat. Brno 30 (3): 16–33

Kunc L., 1996: Lynx (Lynx lynx) in the Moravskoslezské Beskydy Mts., Acta Sc. Nat. Brno 30 (3): 58–63

Helldin J. O., 2006: Lynx (Lynx lynx) killing red foxes (Vulpes vulpes) in boreal Sweden - frequency and popuation effects, Journal of Zoology 270: 657–663.

Koubek P. & Červený J., 1996: Lynx in the Czech and Slovak Republics (Appendix)., Acta Sc. Nat. Brno 3 (30): 60

Koubek P., Červený J., 2003: Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách?, Myslivost (3): 12-3

Bartošová, D., 2004: Medvěd hnědý v CHKO Beskydy, Svět myslivosti 5 (2): 16-20

Bartošová D., 2002: Medvěd hnědý v CHKO Beskydy, Poľovnícky zborník – Folia venatoria: 185-198