Krajča T. & Kutal M., 2010: Migrační koridory pro velké savce na Jablunkovsku: je stavba ekoduktu opodstatněná?, In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 128-129

Kutal M. & Krajča T., 2010: Migrační koridory pro velké savce v Jablunkovské brázdě, Myslivecká konference 2010 „Srnčí a jelení zvěř – zásady chovu a lovu“: sborník referátů 24.11.2010: 31

Kutal M., 2008: Monitoring velkých šelem v Beskydech: návrh nové metodiky validace získávaných dat., Výzkum v ochraně přírody: Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci: 75

M. Duľa, M. Bojda, D. B. H. Chabanne, P. Drengubiak, Ľ Hrdý, J. Krojerová-Prokešová, J. Kubala, J. Labuda, L. Marčáková, T. Oliveira, P. Smolko, M. Váňa, M. Kutal, 2021: Multi-seasonal systematic camera-trapping reveals fluctuating densities and high turnover rates of Carpathian lynx on the western edge of its native range, Scientific Report

Koubek P. & Červený J. , 2003: Může být lov součástí ekologického hospodaření s velkými šelmami? , Svět myslivosti 4 (8): 16–18

Červený J., 2006: Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist - srnčí zvěř., Svět myslivosti 7 (3): 8-11

Mrkva, R., 2006: Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist - srnčí zvěř., Svět myslivosti 7 (3): 8-11

Bartošová D., 2003: Nález uhynulého rysa ostrovida v CHKO Beskydy, Ochrana přírody 58 (3): 91 – 92. 58 (3): 91-92

Červený J. & Vaněk S., 2005: Naše velké šelmy, Vesmír 84 (11 (příloha)): 2

Kutal M., 2011: Nejistá situace vlků na česko-slovenském pomezí, Veronica 25 (2): 15

Saniga M. , 2002: Nest loss and chick mortality in capercaillie (Tetrao urogallus) and hazel grouse (Bonasa bonasia) in West Carpathians, Folia Zoologica 51 (3): 205–214

Bartošová D. & Kutal M, 2014: Obtížný návrat vlků do České republiky, Ochrana přírody 2014 (3): 34-37

Bartošová D., 1998: Osud vlků v Beskydech je nejistý, Veronica 11 (1): 1–7

Promberger-Fürpaß B., Predoiu G.& Ionescu O., 2002: Pellet count, In: Carpathian Large Carnivore Project (Annual Report 2001): 11–15

Promberger-Fürpaß B., Predoiu G.& Ionescu O., 2001: Pellet count: Density estimation of roe deer, red deer, and wild boar, In:Carpathian Large Carnivore Project (Annual Report 2000): 20–23