Breitenmoser-Würsten C., Vandel J., Zimmermann F., Breitenmoser U. & Bern M., 2007: Demography of lynx (Lynx lynx) in the Jura Mountains, Wildlife Biology (13): 381–392

J. Bisi, S. Kurki, M. Svensberg, T. Liukkonen, 2007: Human dimensions of wolf (Canis lupus) conflicts in Finland, European Journal of Wildlife Research (53): 304-314

Koubek P., 2007: Jeřábek lesní – zapomenutý druh lovné zvěře, Svět myslivosti 8 (4): 10–12

Kutal M., 2007: Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?, Svět myslivosti 8 (12): 48

Kutal M., 2007: Rys je jen přirozenou součástí našich lesů, www.priroda.cz

Gill R. M. A. & Fuller R. J., 2007: The effects of deer browning on woodland structure and songbirds in lowland Britain. , Ibis 149 (Supp. 2): 119–127

Elmhagen, B. & Rushton S. P., 2007: Trophic control of mesopredators in terrestrial ecosystems: top-down or bottom-up? , Ecology Letters (10): 197–206

Hetherington D. A. & Gorman M. L., 2007: Using prey densities to estimate the potential size of reintroduced populations of Eurasian lynx, Biological Conservation ( 137): 37–44

Kutal M., 2007: Zelené mosty, Veronica 11 (6): 17-20

Čermák P. & Mrkva R., 2006: Přirozená obnova pod tlakem zvěře na příkladu NPR Vrapač, Lesnická práce 85 (5): 28–29

Niedziałkowska M.,Jędrzejewski W., Mysłajek R. B., Nowak S., Jędrzejewska B. & Schmidt K., 2006: Environmental correlates of Eurasian lynx occurrence in Poland – Large scale census and GIS mapping, Biological Conservation 133 (1): 63–69

Ansorge H., Kluth G. & Hahne S., 2006: Feeding ecology of wolves Canis lupus returning to Germany , Acta Theriologica (51): 99–106

Helldin J. O., 2006: Lynx (Lynx lynx) killing red foxes (Vulpes vulpes) in boreal Sweden - frequency and popuation effects, Journal of Zoology 270: 657–663.

Červený J., 2006: Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist - srnčí zvěř., Svět myslivosti 7 (3): 8-11

Mrkva, R., 2006: Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist - srnčí zvěř., Svět myslivosti 7 (3): 8-11