Červený J., Koubek P., Bufka L. & Fejklová P., 2003: Současné změny početnosti rysa ostrovida v České republice, In: Bryja, J., Zukal. J.(Eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13. – 14. února 2003: 175

Červený J., Koubek P., Bufka L. & Fejklová P., 2003: Současné změny početnosti rysa ostrovida v České republice, In: Bryja J., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003: 175

Theuerkauf J., Jędrzejewski W., Schmidt K. & Gula R., 2003: Spatiotemporal segregation of wolves from humans in Białowieża forest (Poland), Journal of Wildlife Management 67 (4): 706–716

Šuhaj J. & Kuzník H., 2003: Teritoriální značky medvěda brtníka v Ostravské pánvi, Živa (4): 180-181.

Peterson R. O., Ciucci P., 2003: The wolf as carnivore, Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation

Čermák P. & Mrkva R., 2003: Vliv mysliveckého hospodaření na vývoj dřevinné vegetace, Lesnická práce 82 (6)

Koubek P. & Červený J., 2003: Vliv rysa ostrovida na populace srnčí zvěře, Svět myslivosti 4 (3): 8–10

Packard J. M., 2003: Wolf behavior: reproductive, social and intelligent, Wolves: Behavior, Ecology and Conservation

Sidorovich V., Tikhomirova L. L., Jedrzejewska B., 2003: Wolf Canis lupus numbers, diet and damage to livestock in relation to hunting and ungulate abundance in northeastern Belarus during 1990-2000, Wildlife Biology

Schadt S., Revilla E., Wiegand T., Knauer F., Kaczensky P., Breitenmoser U., Bufka L., Červený J., Koubek P. , Huber T., Staniša C. & Trepl L., 2002: Assessing the suitability of central European landscapes for the reintroduction of Eurasian lynx, Journal of Applied Ecology (39): 189– 203

Zimmermann F., Breitenmoser U., 2002: A distribution model for the Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Jura Mountains, Switzerland, Predicting Species Occurrences: Issues of Accuracy and Scale

Červený J., Koubek P., Bufka L., 2002: Eurasian lynx (Lynx lynx) and its chance for survival in Central Europe: the case of the Czech Republic, Acta zoologica lituanica (12): 62-366

Jedrzejewski W., et al., 2002: Kill Rates and Predation by Wolves on Ungulate Populations in Bialowieza Primeval Forest, Ecology

Bartošová D., 2002: Medvěd hnědý v CHKO Beskydy, Poľovnícky zborník – Folia venatoria: 185-198

Saniga M. , 2002: Nest loss and chick mortality in capercaillie (Tetrao urogallus) and hazel grouse (Bonasa bonasia) in West Carpathians, Folia Zoologica 51 (3): 205–214