M. Duľa, M. Bojda, D. B. H. Chabanne, P. Drengubiak, Ľ Hrdý, J. Krojerová-Prokešová, J. Kubala, J. Labuda, L. Marčáková, T. Oliveira, P. Smolko, M. Váňa, M. Kutal, 2021: Multi-seasonal systematic camera-trapping reveals fluctuating densities and high turnover rates of Carpathian lynx on the western edge of its native range, Scientific Report

Mysłajek R. W. et al., 2021: Temporal changes in the wolf Canis lupus diet in Wigry National Park (northeast Poland), Ethology Ecology and Evolution

Luděk Bufka, Jaroslav Červený, 2019: Body weight and body dimensions of Eurosian lynx (Lynx lynx) in the Bohemian Forest (reintroduced „Bohemian-Bavarian-Austrian“ population), Silva Gabreta (25): 25-30

Červený J., Krojerová-Prokešová J., Kušta T., Koubek P., 2019: The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth?, Journal for Nature Conservation (47): 62-366

Kutal M., Kovařík P., Kutalová L., Bojda M. & Dušková M., 2018: Attitudes towards large carnivore speceis in the West Catpathians: Shifts in public perception and media content after the return of the wolf and the bear, In: Hovardas (ed): Large carnivore conservation and management: human dimension. Routledge, London, pp: 168–189

Krojerová-Prokešová J., Turbaková B., Jelenčič M., Bojda M., Kutal M., Skrbinšek T., Koubek P. & Bryja J., 2018: Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe, Heredity: (in press)

Hulva P., Černá Bolfíková B., Woznicová V., Jindřichová M., Benešová M., Mysłajek R. W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Figura M., Hájková A., Sándor A.D., Zyka V., Romportl, D., Kutal M., Finďo S. & Antal V., 2018: Wolves at the crossroad: Fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe, Diversity and Distribution 24: 179–192

Kutal M., Belotti E., Volfová J., Mináriková T., Bufka L., Poledník L., Krojerová J., Bojda M., Váňa M., Kutalová L., Beneš J., Flousek J., Tomášek V., Kafka P., Poledníková K., Pospíšková J., Dekař P., Machciník B., Koubek P., Duľa M., 2017: Výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a kočky divoké (Felis silvestris) v České republice a části Západních Karpat v letech 2012–2016, Lynx n.s. (Praha) 48: 93–107

Newsome T. M. et al., 2016: Food habits of the world's grey wolves, Mammal Review 46 (4): 255-269

Kutal M., Váňa M., Suchomel J., Chapron, G. & Lopez-Bao, J. V., 2016: Trans-Boundary Edge Effects in the Western Carpathians: The Influence of Hunting on Large Carnivore Occupancy, PLOS One 11: e0168292

Bartošová D. & Kutal M, 2014: Obtížný návrat vlků do České republiky, Ochrana přírody 2014 (3): 34-37

Chapron G., Kaczensky P., Linnell J. D. C., von Arx M., Huber D., Andren H., Lopez-Bao J. V. (...), Bufka L., Kutal M., Váňa M. (...) & Boitani L. , 2014: Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes, Science 346 (1517): 1517-1519

Kovařík P., Kutal M. & Machar I., 2014: Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?, Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486

Flousek J., Zając T., Kutal M., Żuczkowski M., Pałucki A., Pudil M. & Kafka P., 2014: Velké šelmy (Carnivora) v Krkonoších, Jizerských horách, Górach Stołowych a na Broumovsku (Česká republika, Polsko) -- minulost a přítomnost, Opera Corcontica 51: 37–59

Bojda M., Kutal M., Váňa M., & Bartošová, D., 2014: Výskyt velkých šelem v širší oblasti CHKO Beskydy v letech 2003 až 2012, Zoologické dny Ostrava 2014: Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 38-39