Červený J., Koubek P. & Bufka L., 2005: Velké šelmy v České Republice. II. Vlk obecný, Vesmír 84 (12): 726-730.

Bufka L., Heurich M., Englender T., Červený J., Wölfl M. & Scherzinger W. , 2005: Wolf occurrence in the Czech – Bavarian – Austrian border region: rewiew of a history and current status, Silva Gabreta 11 (1): 27-42

Ostfeld R. S., Holt R. D., 2004: Are predators good for your health? Evaluating evidence for top-down regulation of zoonotic disease reservoirs, Frontiers in Ecology and the Environment

Anderson Ž., Ozolins J., 2004: Food habits of wolves Canis lupus in Latvia, Acta Theriologica

Bartošová, D., 2004: Medvěd hnědý v CHKO Beskydy, Svět myslivosti 5 (2): 16-20

Fejklová P., Červený J., Koubek P., Bartošová D. & Bufka L., 2004: Poznámky k potravě vlka obecného (Canis lupus) v České republice. , Lynx (Praha) (35): 27–33

Anděra M., Červený J., Bufka L., Bartošová D. & Koubek P., 2004: Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) v České republice. , Lynx 35: 5–12

Ripple W. J. & Beschta R. L. , 2004: Wolves and the ecology of fear: can predation risk structure ecosystems? , BioScience 54 (8): 755–766

Pyare S. & Berger J., 2003: Beyond demography and delisting: ecological recovery for Yellowstone’s grizzly bears and wolves, Biological Conservation (113): 63–73

Čermák P. & Mrkva R., 2003: Browsing damage to broadleaves in some national nature reserves (Czech Republic) in 2000–2001 , Ekológia (Bratislava) 22 (3): 132–141

Koubek P., Červený J., 2003: Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách?, Myslivost (3): 12-3

Koubek P. & Červený J. , 2003: Může být lov součástí ekologického hospodaření s velkými šelmami? , Svět myslivosti 4 (8): 16–18

Bartošová D., 2003: Nález uhynulého rysa ostrovida v CHKO Beskydy, Ochrana přírody 58 (3): 91 – 92. 58 (3): 91-92

Bufka L., Červený J., Koubek P. & Koucorová M., 2003: Prostorové nároky rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě, In: Bryja J., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003: 173

Koubek P. & Červený J., 2003: Rys ostrovid v Evropě., Svět myslivosti 7 (3): 4-5