Bojda M. & Kutal M., 2010: Problematika určování stop rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Beskydy, In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 41

Bufka L., Červený J., Koubek P. & Koucorová M., 2003: Prostorové nároky rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě, In: Bryja J., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003: 173

Kutal M., 2008: Reakce J. Šilhu: Ochrana velkých šelem není fanatická, www.ageris.cz

Miha Krofel, Ivan Kos, 2009: Recording the Eurasian lynx (Lynx lynx) vocalization sequences on Snežnik plateau, Slovenia, Natura Sloveniae (11): 71-72

Chapron G., Kaczensky P., Linnell J. D. C., von Arx M., Huber D., Andren H., Lopez-Bao J. V. (...), Bufka L., Kutal M., Váňa M. (...) & Boitani L. , 2014: Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes, Science 346 (1517): 1517-1519

Sidorovich V. E., 2006: Relationship between prey availibility and population dynamics of the Euroasian lynx and its diet in northern Belarus, Acta Theriologica 51 (3): 265–274

Henriksen H. B., Andersen R., Hewison A. J. M., Gaillard J-M., Bronndal M., Jonsson S., Linnell J. D. C. & Odden J. , 2005: Reproductive biology of captive female Eurasian lynx, Lynx lynx, European Journal of Wildlife Research (51): 151–156

Kutal M., 2007: Rys je jen přirozenou součástí našich lesů, www.priroda.cz

Koubek P. & Červený J., 2003: Rys ostrovid v Evropě., Svět myslivosti 7 (3): 4-5

Śmietana W., 2005: Selectivity of wolf predation on red deer in the Bieszczady Mountains, Poland, Acta Theriologica 50 (2): 277–288

Kokeš O., 1961: Šelmy v jižních Čechách a jejich konec, Živa (9): 69–72

Kovařík P., Kutal M. & Machar I., 2014: Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?, Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486

Molinari-Jobin A., Molinari P., Breitenmoser-Würsten C. & Breitenmoser U., 2002: Significance of lynx (Lynx lynx) predation for roe deer Capreolus capreolus and chamois Rupicarpa rupicarpa mortalality in the Swiss Jura Mountains, Wildlife Biology 8 (2): 109

Anděra M., Červený J., Bufka L., Bartošová D. & Koubek P., 2004: Současné rozšíření vlka obecného (Canis lupus) v České republice. , Lynx 35: 5–12

Červený J., Koubek P., Bufka L. & Fejklová P., 2003: Současné změny početnosti rysa ostrovida v České republice, In: Bryja, J., Zukal. J.(Eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13. – 14. února 2003: 175