Kutal M., 2008: Perspektivy vlka ve střední Evropě, Živa 56 (3)

Červený J., Koubek P. & Anděra M., 1996: Population development and the recent distribution of the lynx (Lynx lynx) in the Czech Republic , Acta Sc. Nat. Brno 30 (3): 2–15

Rigg R., Gorman M., 2006: Potrava medvěda hnedého (Ursus arctos): Nové výsledky z tatranskej oblasti a porovnanie metód výskumu, Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. Zborník referátov z konference Zvolen

Finďo S., 2002: Potravná ekológia vlka (Canis lupus) v Slovenských Karpatoch, Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku V, Zborník referátov z konferencie Zvolen.: 43-55.

Kutal M., 2011: Potravní chování rysa ostrovida v CHKO Beskydy, Myslivost 59 (6): 30-31

Fejklová P., Červený J., Koubek P., Bartošová D. & Bufka L., 2004: Poznámky k potravě vlka obecného (Canis lupus) v České republice. , Lynx (Praha) (35): 27–33

Kutal M., 2009: Poznatky o využívání zelených mostů velkými savci v Evropě, In: Kolektiv autorů: Sborník z konference Ekodukty – umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků? ECON Publishing, Brno: 23-27

Okarma H., Jędrzejewski W., Schmidt K., Kowalczyk R. & Jędrzejewska B., 1997: Predation of Eurasian lynx o roe deer and red deer in Białowieża Primeval Forest, Poland, Acta Theriologica 42 (2): 203–224

Okarma H., Jędrzejewski W., Schmidt K., Kowalczyk R. & Jędrzejewska B., 1997: Predation of Eurasian lynx on roe deer and red deer in Białowieża Primeval Forest, Poland., Acta Theriologica 42 (2): 203– 224

Stahl P., Vandel J.M., Herrenschmidt V. & Migot P. , 2001: Predation on livestock by an expanding reintroduced lynx population: long-term trend and spatial variability, Journal of Applied Ecology (38): 674–687

Filonov C., 1980: Predator–prey problems in nature reserves of the European part of the RSFSR., Journal of Wildlife Management 44 (2): 389–396

Kutal M., 2007: Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?, Svět myslivosti 8 (12): 48

Mattioli L., Capitani C., Gazzola A., Scandura M., Apollonio M., 2011: Prey selection and dietary response by wolves in a high-density multi-species ungulate community, European Journal of Wildlife Research

Jedrzejewski W., Jedrzejewska B., Okarma H., Schmidt K., 2000: Prey selection and predation by wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland, Journal of Mammalogy 81 (1): 197-212

Jobin A., Molinari P. & Breitenmoser U., 2000: Prey spectrum, prey preference and consumption rates of Euroasian lynx in the Swiss Jura Mountains, Acta Theriologica 45 (2): 243–252