B. Elmhagen, G. Ludwig, S. P. Rushton, P. Helle, H. Lindén, 2010: Top predators, mesopredators and their prey: interference ecosystems along bioclimatic productivity gradients, The Journal of animal ecology

Kutal M., Váňa M., Suchomel J., Chapron, G. & Lopez-Bao, J. V., 2016: Trans-Boundary Edge Effects in the Western Carpathians: The Influence of Hunting on Large Carnivore Occupancy, PLOS One 11: e0168292

Elmhagen, B. & Rushton S. P., 2007: Trophic control of mesopredators in terrestrial ecosystems: top-down or bottom-up? , Ecology Letters (10): 197–206

Hetherington D. A. & Gorman M. L., 2007: Using prey densities to estimate the potential size of reintroduced populations of Eurasian lynx, Biological Conservation ( 137): 37–44

Kutal M. & Váňa M., 2010: Validace nálezových dat velkých šelem v Beskydech: je monitoring důvěryhodný?, In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 137

Červený J. & Koubek P., 2000: Variability of body and skull dimensions of the lynx (Lynx lynx) in the Czech Republic , Lynx (Praha) (31): 5–12

Flousek J., Zając T., Kutal M., Żuczkowski M., Pałucki A., Pudil M. & Kafka P., 2014: Velké šelmy (Carnivora) v Krkonoších, Jizerských horách, Górach Stołowych a na Broumovsku (Česká republika, Polsko) -- minulost a přítomnost, Opera Corcontica 51: 37–59

Bojda M. & Kutal M., 2008: Velké šelmy na Valašsku – budou opravdu trvalou součástí zdejší přírody?, Valašsko – Vlastivědná revue (21): 25-28

Koubek P., Červený J. & Bufka L., 2005: Velké šelmy v České Republice. I. Mýty a skutečnost, Vesmír 84 (11): 656–663.

Červený J., Koubek P. & Bufka L., 2005: Velké šelmy v České Republice. II. Vlk obecný, Vesmír 84 (12): 726-730.

Červený J., Bufka L. & Koubek P., 2006: Velké šelmy v České Republice. III. Medvěd hnědý, Vesmír 85 (1): 20–25

Červený J., Koubek P. & Bufka L., 2006: Velké šelmy v České Republice. IV. Rys ostrovid., Vesmír 85 (2): 86-94

Kutal M., 2010: Vliv a význam velkýcgh šelem: II. Kondice kořisti a biodiverzita – jsou velké šelmy přínosem pro druhovou rozmanitost?, Svět myslivosti 11 (1): 8-11

Čermák P. & Mrkva R., 2003: Vliv mysliveckého hospodaření na vývoj dřevinné vegetace, Lesnická práce 82 (6)

Koubek P. & Červený J., 2003: Vliv rysa ostrovida na populace srnčí zvěře, Svět myslivosti 4 (3): 8–10